RMM

Categorie: Openingstijden

Na de persconferentie van 14 januari 2022, geldt voor ons weer een kleine versoepeling: de winkel mag weer open, net als voor de laatste lock-down, tot 17.00 uur. Je bent dus weer van harte welkom in onze winkel, maar houdt er rekening mee dat we om 17.00 de deur weer op slot moeten doen. Ook gelden nog steeds onderstaande basismaatregelen.

Voor de exacte openingstijden, zie het openingstijdenblok op deze website.

Categorie: Privacy

René Muilwijk Modelbouw (hierna te noemen RMM) is een gespecialiseerde detailhandel op het gebied van modeltreinen en modelbouw in het algemeen.

Via onze aangeboden diensten worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RMM acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RMM is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05 november 2021.

Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens?

 1. Via onze website heeft u de mogelijkheid met ons in contact te komen via een contactformulier. In dit formulier vragen we u enkele basisgegevens in te voeren, zodat we met u in contact kunnen treden om uw vraag of opmerking te kunnen behandelen. De gegevens worden niet opgeslagen, maar direct naar onze winkel verstuurd per e-mail. De minimale persoonsgegevens die we op deze manier van u verzamelen, zijn uw naam en e-mailadres. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 2. Aansluitend hierop bestaat altijd de mogelijkheid dat u ons buiten de website om direct een e-mail stuurt. De gegevens die we daarvan verzamelen, zijn uw e-mailadres en alle door u extra opgegeven persoonsgegevens. De e-mail met daarin jouw gegevens bewaren we zolang als nodig is om uw vraag te behandelen, maar nooit langer dan 1 jaar.
 3. Via onze website is er ook de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, zodat we u op gezette tijden kunnen informeren over nieuws, producten en diensten die gerelateerd zijn aan een of meerdere interessegebieden, waarvan u uw voorkeur tijdens het aanmelden opgeeft. Andere gegevens die we hiervoor verzamelen zijn een voor- en achternaam, een e-mailadres, datum en tijdstip van aanmelden en vanaf welk IP-adres u zich aanmeldt. Voor deze dienst maken we gebruik van de Nieuwsbrievenservice Laposta (www.laposta.nl). RMM heeft Laposta opdracht gegeven de persoonsgegevens welke voor nieuwsbriefdoeleinden verzameld worden te verwerken. RMM heeft daartoe een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Laposta. Laposta garandeert dat de verzamelde persoonsgegevens op servers in Nederland worden opgeslagen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Na afmelding worden uw persoonsgegevens die verzameld zijn voor deze nieuwsbrievendienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, verwijderd.
 4. Wanneer u bij ons in de winkel aankopen doet, kunnen we u om enkele gegevens vragen, die geregistreerd worden in ons elektronisch kassasysteem. Deze gegevens staan op een eigen server opgeslagen. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw bestellingen te registreren en u op de hoogte te brengen wanneer deze geleverd kunnen worden. Of om garanties op uw aankopen te registreren en garantieaanspraken af te handelen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden van RMM, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een door RMM georganiseerde informatieavond, workshop of andere activiteit. Uw aankooptransacties worden in veel gevallen gecombineerd met uw persoonsgegevens. Voor deze transactiegegevens geldt een wettelijke minimum bewaartermijn van 7 jaar.
 5. RMM biedt ook de mogelijkheid om via een webshop producten en diensten af te nemen. Ook hiervoor worden persoonsgegevens verzameld, die nodig zijn om uw bestelling af te handelen. Dit zijn gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, en telefoonnummer. Hiermee kunt u zich registreren als klant voor online aankopen via onze webshop. Deze gegevens worden op de webserver van onze webshop bewaard. Zodoende kunt u op een later tijdstip weer inloggen om van onze webshop diensten gebruik te maken. Wanneer via de webshop daadwerkelijk een aankoop wordt gedaan, wordt een deel van de gegevens ook opgenomen in ons elektronisch kassasysteem.

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij dus bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Gegevens aan derden

RMM zal de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens nooit gevraagd of ongevraagd ter beschikking stellen of verkopen aan derden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor interne doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens (uw rechten)

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan: als u aangeeft interesse te hebben in onze diensten verwerken we uw gegevens. Daarnaast heeft u nog een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

 • Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijde opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
 • Recht op vergetelheid: zodra we geen wederzijdse contractuele verplichtingen (meer) hebben, kunt u verzoeken of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), uw persoonsgegevens kunnen verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kun ons opdracht geven uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

René Muilwijk Modelbouw
Langendijk 89
4201 CG GORINCHEM
0183 - 631945
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Categorie: NOCH shop
Stelling met Noch producten

Met een vernieuwde stelling en uitbreiding van het assortiment, mag Muilwijk Modelbouw zich voortaan ook NOCH-shop noemen. Een ruime keus aan artikelen uit het NOCH assortiment wordt nu overzichtelijk gepresenteerd op een prominente plaats in de winkel. De stelling is aangepast op de geringe breedt van de winkel, maar biedt je toch de mogelijkheid om een keus te maken uit het gevarieerde aanbod van Noch artikelen ter verfraaing van je modelbaan.

Categorie: Winkel

Welkom bij René Muilwijk Modelbouw (RMM), het adres voor al uw modelbouw- en modelspoorartikelen in Gorinchem en wijde omgeving.

De Märklin Shop voor al uw Märklin en Trix producten.

Categorie: Disclaimer

René Muilwijk Modelbouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website.

Categorie: Openingstijden

Onze winkel, met daarin onze Märkin Shop en NOCH Shop, is op de volgende tijden geopend:

maandag 09:30 - 17:00
dinsdag gesloten
woensdag 09:30 - 17:00
donderdag 09:30 - 17:00
vrijdag 09:30 - 17:00
zaterdag 09:00 - 17:00

Alleen tijdens de wintertijd hebben we ook op donderdagavond koopavond van 18:30 tot 21:00 uur. Dat is dus met ingang van november tot en met maart.

In verband met de Corona maatregelen, is de sluitingstijd vervroegd naar 17:00 uur en is er dus geen koopavond.

Categorie: Winkelinfo

U vindt onze winkel in het historisch centrum van Gorinchem, nabij de gezellige haven.

Dit is het adres van onze winkel:
Langendijk 89
4201 CG  Gorinchem

Telefoon: 0183-631945

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alles wat Märklin zo interessant en de modelspoorhobby als vrije tijdsbesteding zo aantrekkelijk maakt vindt u in de Märklin Stores en Shops.

In de Märklin Stores en Märklin Shops kan iedereen zien en ervaren dat de modeltrein een bijzondere èn plezierige hobby en vrije tijdsbesteding is. Overzichtelijke presentaties, uitgebreide assortimenten, demonstraties en mogelijkheden om zelf 'aan de knoppen te zitten' en modeltreinen te besturen. Vakkundig personeel geeft uitleg en adviseert u bij de keuze in de vele soorten en mogelijkheden - van de allerkleinste in schaal 1:220 tot de allergrootste in schaal 1:32.

De Märklin Shop is een aparte afdeling in een winkel waar Märklin en Trix modellen in speciale vitrines en schappenwanden worden gepresenteerd. René Muilwijk Modelbouw is de Märklin Shop voor de regio Gorinchem.

Categorie: Webwinkel

Nadat u een account heeft gemaakt in onze webwinkel, kunt u uw producten uitzoeken en in de winkelwagen plaatsen. Door op de link Winkelwagen te klikken, ziet u het overzicht van de gekozen producten en het totaal bedrag daarvan. Hier kunt u ook eventueel producten verwijderen uit uw winkelwagen of de aantallen nog aanpassen.