Voorwaarden webwinkel - Eigendomsvoorbehoud

Gepubliceerd: vrijdag 13 juni 2014 Geschreven door Rene Muilwijk

Artikelindex

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle producten blijven eigendom van ondernemer, totdat consument en ondernemer volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat de consument volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan ondernemer en dat de ondernemer alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij consument;
  2. Het is de consument niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden;
  3. De ondernemer behoudt zich het recht producten terug te nemen als de consument nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. De consument moet hieraan mee werken. Als de consument niet mee werkt, is de consument per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan ondernemer;
  4. De consument is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden;
  5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van ondernemer, maar de ondernemer behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als de consument niet aan de overeenkomst heeft voldaan.